Forsiden PRODUKTER Vores møde og rejse APP

Vores møde og rejse APP

BAGGRUND

Vi tror, der findes en udmærket rejsepolitik, som er til rådighed på jeres Intranet, men som sjældent læses da man ikke har ”tid” til at finde den, og nu skal have bestilt den rejse, der snart skal foretages.

Vi tror også, at I rigtig gerne vil passe på jeres rejsende undervejs, har indgået aftaler med rejsebureau, forsikringsselskab eller risiko virksomhed.

Men ikke mindst tror vi, I ønsker nogle målbare strukturer og informationer, der kan forbedre jeres drift og resurseforbrug.

Hertil kommer at din virksomhed bruger i dag tusindvis af timer til møder. Heraf en stor andel af tidspilde i forbindelse med transport til møderne. Samtidig påstår vi, at der ikke findes en samlet oversigt over antallet af timer, der bruges i virksomheden. Vi udvikler vores APP netop nu og forventer den er klar inden udgangen af 2016.

HVORFOR VORES APP?

Brugen af vores APP vil først og fremmest give dig og virksomheden:

 • Medarbejderne rejsepolitikken på deres smartphone i et let forståeligt sprog
 • Opnå bedre udnyttelse af jeres aftaler
 • Give dine rejsende oplevelse af større sikkerhed og kommunikation
 • Lokale informationer omkring adresser og leverandører
 • Kommunikationsmulighed for de rejsende
 • Lokale betingelser
 • Mulighed for jeres eget design og struktur

Ekstra modul: Oversigt over virksomhedens mødeaktivitet herunder spildtid

Ekstra modul: Sikre jeres virksomhed at I fremover vil vide præcist hvor jeres medarbejdere befinder sig uden at overtræde privatdataloven. Vi samarbejder med Riskline om dette modul.

Ekstra modul: Profil systemet inkluderer integration med jeres HR system samt sikrer at kun de mest nødvendige data bliver eksporteret ind i tredjeparts booking systemer.

Vi ønsker at give din virksomhed mulighed for at konvertere tidsspilde til brugbar tid, der kan bruges til at udvikle netop din virksomhed.

Vi har til det formål redefineret området rejsepolitik. Vi har brugt det faktum, at langt hovedparten af jeres medarbejdere er udstyret med en Smartphone til at skabe en ny struktur til mødeplanlægning.

Hvad får din virksomhed ud af at bruge vores APP med moduler?

 • Duty of Care for jeres rejsende
 • Give dine rejsende nem adgang til jeres rejsepolitik med en spørgsmål, svar struktur på smartphonen. Det øger kvaliteten og betyder færre afvigelser.
 • Har oplysninger om lokale adresser, transport og opholdssteder inklusive kort.
 • Mulighed for at udveksle og opdatere lokale informationer for jeres rejsende f.eks. restauranter
 • Opnå besparelser ved at leverandøraftaler udnyttes bedre
 • Formålet med mødet for eksempel salg, HR eller internt
 • Viser om mødet er med fysisk tilstedeværelse eller klares med elektroniske medier

Vi har desuden mulighed for at integrere sikkerhedssystem for de rejsende med global information om opdateret risikovurdering. Vi kan vise dig hvor de rejsende er både lokalt og internationalt og kan selvfølgelig sikre kontakt, hvis uheldet er ude.

Vores Internationale profil struktur, der medfører at dine rejsende kan overføre minimum data til de booking steder de eller virksomheden ønsker.

Hvordan gør vi?

Sammen med jeres rejseansvarlige, indkøbere og HR laver vi en lille arbejdsgruppe, der revurderer de eksisterende strukturer og afdækker den fremtidige møde struktur, rejse og sikkerhedspolitik og andet.

Vi stiller et simpelt system til rådighed hvor data kan lægges ind og hjælper gerne med arbejdet.

Herefter sendes APP til alle relevante medarbejdere som sikkert har nogle ideer og ønsker. Disse lægges ind og derefter kører systemet. Efter et par måneder samler vi alle data sammen i en rapport som vi gennemgår sammen.

Konklusion

Vi hjælper dig og virksomheden med at få et overblik og ved, at det medfører et betydeligt fald i tidsspildet og bedre udnyttelse af jeres resurser

Her kan du se et eksempel på en møde rapport HER

 • AMMCONSULTING.DK © 2021
 • AMM Consulting - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email om@ammconsulting.dk