Forsiden Artikler VIRKSOMHEDER Forsvarets spioner vil have passageroplysninger

Forsvarets spioner vil have passageroplysninger

Posted By Check In Andreas Krog On 1. marts 2017

I et lovforslag, som netop er blevet fremlagt for Folketingets forsvarsudvalg, lægger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) op til at give spionerne i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) adgang til oplysninger om flere millioner flyrejsende til og fra danske lufthavne.

At FE får adgang til passageroplysninger handler i sidste ende om Danmarks mulighed for at agere som et selvstændigt land.

”Sådanne oplysninger vil styrke FE’s muligheder for at løse tjenestens opgaver med bl.a. at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser samt mulighederne for at tilvejebringe det efterretningsmæssige grundlag for, at Danmark som suveræn stat kan føre sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på grundlag af bl.a. selvstændige nationale efterretningsmæssige vurderinger,” skriver forsvarsministeren i lovforslaget, der blev fremlagt i fredags og skal førstebehandles i Folketinget på torsdag.

Konkret har FE brug for at vide hvordan andre landes spioner og efterretningsofficerer og lignende rejser.

”(Det er)… vigtigt for FE at have kendskab til rejseplaner for udenlandske statsborgere, som kan antages at agere på vegne af en fremmed stat. Analyse af sådanne personers rejsemønstre vil efter omstændighederne kunne bidrage til afdækning af fremmede statsmagters intentioner og kapaciteter,” fremgår det af lovforslaget.

Kun videregive til én myndighed
Det er de såkaldte PNR-oplysninger (Passenger Name Records) som efteretningstjenesten skal have adgang til. Det omfatter også de såkaldte API-oplysninger (Advanced Passenger Information). Alt sammen oplysninger flyselskaberne allerede indsamler og videregiver til SKAT.

Den foreslåede ordning vil nemlig være en udbygning af en eksisterende ordning mellem SKAT og Politiets Efterretningstjeneste (PET), som indebærer, at SKAT modtager oplysninger om passagerer og besætning fra luftfartsselskaberne og videregiver oplysningerne til PET, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelse af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning. Luftfartsselskaberne vil dermed fortsat kun skulle videregive oplysningerne til én myndighed, nemlig SKAT, som herefter videregiver oplysningerne til både PET og FE.

Ikke rettet mod danskere
Det er dog kun flyrejsende uden dansk statsborgerskab, som Forsvarets Efterretningstjeneste skal have lov at kunne få oplysninger om. Det skyldes at Forsvarets Efterretningstjenestes arbejde ikke er rettet mod danskere eller personer, der opholder sig i Danmark. Den slags tager Politiets Efterretningstjeneste (PET) sig af.

FE vil imidlertid kunne få passageroplysninger om udenlandske statsborgere, som er omfattet af begrebet »i Danmark hjemmehørende fysiske personer«. Såfremt FE får oplysninger fra SKAT om danske statsborgere, så skal tjeneste ”uden unødigt ophold” slette oplysningerne. De kan dog i visse tilfælde indhente oplysningerne hos PET.

FE tidligere har haft et samarbejde med SKAT om modtagelse af oplysninger om konkrete flypassagerer. Samarbejdet blev imidlertid – ligesom et tidligere samarbejde mellem PET og SKAT – indstillet som følge af usikkerhed om hjemmelsgrundlaget.

Passageroplysninger, som flyselskaberne skal videregive til SKAT

1) PNR-nummer
2) Dato for reservationen/udstedelse af billet
3) Planlagt(e) rejsedato(er)
4) Navn(e)
5) Adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, emailadresse)
6) Alle former for oplysninger om betalingsformer, herunder faktureringsadresse
7) Fuldstændig rejseplan for en konkret passagerliste
8) Oplysninger om bonusprogrammer
9) Rejsebureau/rejseagent
10) Rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indtjekningsstatus, oplysninger om no show- og go show
11) Opsplittede/opdelte PNR-oplysninger
12) Oplysninger i billetrubrikken, herunder billetnummer, dato for udstedelse af billetten og enkeltbilletter, automatisk billetprisangivelse (Automated Ticket Fare Quote)
13) Pladsnummer og andre pladsoplysninger
14) Oplysninger om fælles rutenummer (code-sharing)
15) Alle bagageoplysninger
16) Antal medrejsende og disses navne på passagerlisten
17) Eventuelt indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger) (herunder typen, nummeret, udstedelseslandet og udløbsdatoen for ethvert identitetsdokument, nationalitet, efternavn, fornavn, køn, fødselsdato, luftfartsselskab, rutenummer, afgangsdato, ankomstdato, afgangslufthavn, ankomstlufthavn, afgangstidspunkt og ankomsttidspunkt).
18) Alle historiske ændringer af passagerlisten vedrørende nr. 1-17.

 

  • AMMCONSULTING.DK © 2021
  • AMM Consulting - Præstevejen 10A - DK 3230 Græsted - telefon 30343429 Email om@ammconsulting.dk